FC Nippon

Name: FC Nippon
Founded: 1991
Home:
Away:
TEAM PREVIEW

FC Nippon is Established in 1991 and has been a part of the league till then. The only Asian team in the cosmoleague. FC Nippon won cosmoleague title and cup in 2000. Quick short passes are the base of our football.  

TEAM SQUAD

Goal Keepers

| Koichi YOSHIIZUMI
| Takuya TAKAHASHI

Defenders

| Yusuke ISODA
| Ryojiro HAYASHI
| Hiroshi SATOH
| Macky NAKADA
| Ryo SUZUKI
| Satoshi KABAYAMA
| Hiroki ISHIKAWA
| Yu TAKADA
| Takehito NAKAGAWA
| Nobuto HIRAMATSU
| Genki ITANI
| Seiichiro OIYAMA
| Yusuke WATANABE
| Seiji DAIKUHARA
| Shinpei NOGAWA
| P Saito
| Yuta SHIMADA
| Yuya SASAI
| Sho YASUI

Midfielders

| Takuya ASUKABE
| Tetsu KAKIMOTO
| Daisuke TAIRA
| Kosuke SAKAI
| Diego TAIRA
| Yoshi MOTOHASHI
| Minato HORIUCHI
| Taishi FUKUDA
| Yuuki OKAMOTO
| Wataru HASEGAWA
| Daisaku YOSHIMURA
| Seiji TACHIBANA
| Go IMAI

Strikers

| Youngsu LEE
| Kenshi SUZUKI
| Kei YAMAGUCHI
| Shoma HIRATO
| Yuki MATSUDA
| Takao NAKASUJI
| Yasuaki IMADA
| Akira YOKOYAMA
| Yusuke KANEKO
| Ryosuke SHIMADA
| Akou TAKASAKI
| Koji NISHINA
| Shuhei BANDO

Alumni

| Tadashi YASUKAWA
| Ryuta WATANABE
| Atsumichi TAKAHASHI
| Ryotaro HAYASHI
| Takahiro SHINOHARA
| Ko MATSUNAGA
| Cherry OKAZAKI
| Hide KEDA
| Taiichiro SAITO
| Shimon AKIYAMA
| Takefumi HOSOI
| Hisanori SHIOMOTO

@cosmoleaguesg