FC Nippon

Name: FC Nippon
Founded: 1991
Home:
Away:
TEAM PREVIEW

FC Nippon is Established in 1991 and has been a part of the league till then. The only Asian team in the cosmoleague. FC Nippon won cosmoleague title and cup in 2000. Quick short passes are the base of our football.  

TEAM SQUAD

Goal Keepers

| Koichi YOSHIIZUMI
| Takuya TAKAHASHI
| Seiji MAKINO

Defenders

| Ryojiro HAYASHI
| Hiroshi SATOH
| Macky NAKATA
| Satoshi KABAYAMA
| Takehito NAKAGAWA
| Nobuto HIRAMATSU
| Genki ITANI
| Seiichiro OIYAMA
| Kenshi SUZUKI
| Yusuke WATANABE
| Seiji DAIKUHARA
| Shinpei NOGAWA
| P Saito
| Yuta SHIMADA
| Yuya SASAI
| Sho YASUI
| Kan YAMAMOTO

Midfielders

| Takuya ASUKABE
| Tetsu KAKIMOTO
| Daisuke TAIRA
| Kosuke SAKAI
| Diego TAIRA
| Yoshiaki MOTOHASHI
| Minato HORIUCHI
| Yuuki OKAMOTO
| Wataru HASEGAWA
| Yusuke KANEKO
| Seiji TACHIBANA
| Go IMAI
| Ryota MURAKI
| Hiroyuki UCHIDA
| Yuki SUGIMOTO
| Yusuke SAITO

Strikers

| Youngsu LEE
| Kei YAMAGUCHI
| Shoma HIRATO
| Yuki MATSUDA
| Takao NAKASUJI
| Jason CHUA
| Yasuaki IMADA
| Akira YOKOYAMA
| Akou TAKASAKI
| Koji NISHINA
| Shuhei BANDO
| Yasutaro FUJITA
| Tomoaki IMAI
| Hiroyuki OCHIAI

Alumni

| Tadashi YASUKAWA
| Yusuke ISODA
| Ryo SUZUKI
| Hiroki ISHIKAWA
| Yu TAKADA
| Ryuta WATANABE
| Atsumichi TAKAHASHI
| Ryotaro HAYASHI
| Takahiro SHINOHARA
| Ko MATSUNAGA
| Cherry OKAZAKI
| Hide KEDA
| Taiichiro SAITO
| Shimon AKIYAMA
| Takefumi HOSOI
| Hisanori SHIOMOTO
| Daisaku YOSHIMURA
| Ryosuke SHIMADA

@cosmoleaguesg