FC Nippon

Name: FC Nippon
Founded: 1991
Home:
Away:
TEAM PREVIEW

FC Nippon is Established in 1991 and has been a part of the league till then. The only Asian team in the cosmoleague. FC Nippon won cosmoleague title and cup in 2000. Quick short passes are the base of our football.  

TEAM SQUAD

Goal Keepers

| Koichi YOSHIIZUMI
| Seiji MAKINO
| Takaki Nakamura

Defenders

| Ryojiro HAYASHI
| Hiroshi SATOH
| Macky NAKATA
| Satoshi KABAYAMA
| Takehito NAKAGAWA
| Nobuto HIRAMATSU
| Genki ITANI
| Seiichiro OIYAMA
| Kenshi SUZUKI
| Seiji DAIKUHARA
| Shinpei NOGAWA
| P Saito
| Yuya SASAI
| Sho YASUI
| Kan YAMAMOTO

Midfielders

| Takuya ASUKABE
| Tetsu KAKIMOTO
| Daisuke TAIRA
| Kosuke SAKAI
| Diego TAIRA
| Yoshiaki MOTOHASHI
| Minato HORIUCHI
| Yuuki OKAMOTO
| Wataru HASEGAWA
| Yusuke KANEKO
| Seiji TACHIBANA
| Go IMAI
| Ryota MURAKI
| Hiroyuki UCHIDA
| Yuki SUGIMOTO
| Yusuke SAITO
| Riku KITSUNAI

Strikers

| Youngsu LEE
| Kei YAMAGUCHI
| Yuki MATSUDA
| Jason CHUA
| Yasuaki IMADA
| Akira YOKOYAMA
| Koji NISHINA
| Shuhei BANDO
| Yasutaro FUJITA
| Tomoaki IMAI

Alumni

| Takuya TAKAHASHI
| Tadashi YASUKAWA
| Yusuke ISODA
| Ryo SUZUKI
| Hiroki ISHIKAWA
| Yu TAKADA
| Ryuta WATANABE
| Atsumichi TAKAHASHI
| Ryotaro HAYASHI
| Takahiro SHINOHARA
| Ko MATSUNAGA
| Cherry OKAZAKI
| Hide KEDA
| Taiichiro SAITO
| Shimon AKIYAMA
| Takefumi HOSOI
| Shoma HIRATO
| Takao NAKASUJI
| Hisanori SHIOMOTO
| Daisaku YOSHIMURA
| Yusuke WATANABE
| Ryosuke SHIMADA
| Akou TAKASAKI
| Yuta SHIMADA
| Hiroyuki OCHIAI

@cosmoleaguesg