FC Nippon

Name: FC Nippon
Founded: 1991
Home:
Away:
TEAM PREVIEW

FC Nippon is Established in 1991 and has been a part of the league till then. The only Asian team in the cosmoleague. FC Nippon won cosmoleague title and cup in 2000. Quick short passes are the base of our football.  

TEAM SQUAD

Goal Keepers

| Koichi YOSHIIZUMI
| Seiji MAKINO
| Takaki NAKAMURA
| Kenta KATO

Defenders

| Ryojiro HAYASHI
| Satoshi KABAYAMA
| Takehito NAKAGAWA
| Nobuto HIRAMATSU
| Genki ITANI
| Seiichiro OIYAMA
| Kosuke SAKAI
| Wataru HASEGAWA
| Seiji DAIKUHARA
| P SAITO
| Sho YASUI
| Kan YAMAMOTO
| Koichi SABA
| Daisuke NANAI

Midfielders

| Tetsu KAKIMOTO
| Minato HORIUCHI
| Yuuki OKAMOTO
| Yusuke KANEKO
| Seiji TACHIBANA
| Go IMAI
| Ryota MURAKI
| Hiroyuki UCHIDA
| Yuki SUGIMOTO
| Atushi MATSUOKA
| Sho YAMAMOTO
| Yutaro Otsuka
| Yuki Tamanoi

Strikers

| Kei YAMAGUCHI
| Jason CHUA
| Yasuaki IMADA
| Akira YOKOYAMA
| Koji NISHINA
| Yasutaro FUJITA
| Tomoaki IMAI
| Abilio YAMANE

Alumni

| Takuya TAKAHASHI
| Tadashi YASUKAWA
| Yusuke ISODA
| Hiroshi SATOH
| Makito NAKATA
| Ryo SUZUKI
| Hiroki ISHIKAWA
| Yu TAKADA
| Ryuta WATANABE
| Atsumichi TAKAHASHI
| Ryotaro HAYASHI
| Takuya ASUKABE
| Daisuke TAIRA
| Diego TAIRA
| Yoshiaki MOTOHASHI
| Takahiro SHINOHARA
| Ko MATSUNAGA
| Cherry OKAZAKI
| Hide KEDA
| Taiichiro SAITO
| Shimon AKIYAMA
| Youngsu LEE
| Kenshi SUZUKI
| Takefumi HOSOI
| Shoma HIRATO
| Yuki MATSUDA
| Takao NAKASUJI
| Hisanori SHIOMOTO
| Daisaku YOSHIMURA
| Yusuke WATANABE
| Shinpei NOGAWA
| Ryosuke SHIMADA
| Akou TAKASAKI
| Yuta SHIMADA
| Yuya SASAI
| Shuhei BANDO
| Hiroyuki OCHIAI
| Yusuke SAITO
| Riku KITSUNAI

@cosmoleaguesg